Regels en algemene informatie

  • Er zijn maximaal 14 deelnemers toegelaten per les.
  • Schrijf je tijdig in.
  • Zorg dat je 10 minuten voor het begin van de les aanwezig bent.
  • Je kan best 1 tot 2 uur voor de les niets meer eten.
  • Draag comfortabele kleding.
  • Neem altijd plaid of een klein dekentje mee.
  • Je GSM moet uitgeschakeld zijn tijdens de les.
  • Er geldt een algemeen rookverbod op het hele terrein.
  • Als je twijfelt of yoga wel goed is voor je, consulteer dan eerst een arts.
  • Informeer Olga over eventuele blessures en voor vrouwen over de maandelijkse cyclus ivm het niet mogen uitvoeren van bepaalde oefeningen.